Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 28,95 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 26,95 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 24,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 22,95 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Aalzum

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Aalzum

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Dokkum 3811
Extra informatie over Dokkum 410
Extra informatie over Dokkum 900
Extra informatie over Damwoude 2144
Extra informatie over Rinsumageest 380
Extra informatie over Sijbrandahuis 18
Extra informatie over Janum 0
Extra informatie over Broeksterwoude 431
Extra informatie over Valom De 95
Extra informatie over Wouterswoude 343
Extra informatie over Driesum 288
Extra informatie over Aalzum 26
Extra informatie over Wetzens 20
Extra informatie over Metslawier 280
Extra informatie over Jouswier 16
Extra informatie over Oostrum 77
Extra informatie over Ee 337
Extra informatie over Engwierum 219
Extra informatie over Anjum 406
Extra informatie over Lioessens 146
Extra informatie over Morra 101
Extra informatie over Paesens 125
Extra informatie over Oosternijkerk 306
Extra informatie over Niawier 140
Extra informatie over Wierum 173
Extra informatie over Moddergat 116
Extra informatie over Nes (Dongeradeel) 157
Extra informatie over Hantumhuizen 93
Extra informatie over Ternaard 466
Extra informatie over Hantumeruitburen 25
Extra informatie over Hantum 164
Extra informatie over Hiaure 25
Extra informatie over Holwerd 631
Extra informatie over Waaxens 20
Extra informatie over Brantgum 92
Extra informatie over Foudgum 26
Extra informatie over Raard 79
Extra informatie over Bornwird 40
Extra informatie over Reitsum 33
Extra informatie over Lichtaard 25
Extra informatie over Jislum 18
Extra informatie over Zwaagwesteinde 2092
Extra informatie over Twijzelerheide 707
Extra informatie over Kollum 2108
Extra informatie over Oudwoude 276
Extra informatie over Westergeest 201
Extra informatie over Triemen 120
Extra informatie over Veenklooster 41
Extra informatie over Kollumerzwaag 1143
  Totaal aantal adressen: 26

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Aalzum

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding aalzum
 2. Verspreiding aalzum op zaterdag/zondag (met uitwijk naar maandag)
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding aalzum, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties