Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 28,95 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 26,95 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 24,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 22,95 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Elahuizen

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Elahuizen

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Boornzwaag 22
Extra informatie over Koufurderrige 23
Extra informatie over Woudsend 610
Extra informatie over Smallebrugge 0
Extra informatie over Indijk 10
Extra informatie over Ypecolsga 0
Extra informatie over Sloten 301
Extra informatie over Balk 1782
Extra informatie over Wijckel 220
Extra informatie over Ruigahuizen 47
Extra informatie over Sondel 143
Extra informatie over Nijemirdum 198
Extra informatie over Oudemirdum 418
Extra informatie over Harich 130
Extra informatie over Rijs 83
Extra informatie over Bakhuizen 405
Extra informatie over Elahuizen 129
Extra informatie over Oudega (Gaasterlan-Sleat) 98
Extra informatie over Hemelum 186
Extra informatie over Gaastmeer 96
Extra informatie over Idzega 6
Extra informatie over Sandfirden 11
Extra informatie over Oudega (Wymbritseradiel) 229
Extra informatie over Blauwhuis 227
Extra informatie over Westhem 30
Extra informatie over Abbega 99
Extra informatie over Heeg 820
Extra informatie over Hommerts 217
Extra informatie over Rien 50
Extra informatie over Greonterp 32
Extra informatie over Workum 1735
Extra informatie over Hindeloopen 338
Extra informatie over Molkwerum 96
Extra informatie over Koudum 982
Extra informatie over Heidenskip It, 145
Extra informatie over Hieslum 24
Extra informatie over Parrega 156
Extra informatie over Dedgum 35
Extra informatie over Nijhuizem 18
Extra informatie over Kolderwolde 21
  Totaal aantal adressen: 129

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Elahuizen

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding elahuizen
 2. Verspreiding elahuizen op zaterdag/zondag (met uitwijk naar maandag)
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding elahuizen, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties