Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 28,95 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 27,95 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 26,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 25,95 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Leeuwarden

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Leeuwarden

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Huins 47
Extra informatie over Lions 8
Extra informatie over Baard 69
Extra informatie over Leeuwarden 1564
Extra informatie over Leeuwarden 1154
Extra informatie over Leeuwarden 161
Extra informatie over Leeuwarden 1827
Extra informatie over Leeuwarden 1022
Extra informatie over Leeuwarden 850
Extra informatie over Leeuwarden 2233
Extra informatie over Leeuwarden 271
Extra informatie over Leeuwarden 3011
Extra informatie over Leeuwarden 1195
Extra informatie over Leeuwarden 1238
Extra informatie over Leeuwarden 1196
Extra informatie over Leeuwarden 1932
Extra informatie over Leeuwarden 1705
Extra informatie over Leeuwarden 250
Extra informatie over Leeuwarden 1404
Extra informatie over Leeuwarden 2436
Extra informatie over Leeuwarden 1229
Extra informatie over Leeuwarden 636
Extra informatie over Leeuwarden 2358
Extra informatie over Leeuwarden 243
Extra informatie over Leeuwarden 365
Extra informatie over Leeuwarden 1536
Extra informatie over Leeuwarden 541
Extra informatie over Wartena 343
Extra informatie over Warstiens 12
Extra informatie over Warga 679
Extra informatie over Aegum 0
Extra informatie over Idaard 48
Extra informatie over Roordahuizum 423
Extra informatie over Mantgum 392
Extra informatie over Jorwerd 124
Extra informatie over Weidum 214
Extra informatie over Beers Fr. 41
Extra informatie over Jellum 58
Extra informatie over Hijlaard 119
Extra informatie over Boksum 155
Extra informatie over Blessum 26
Extra informatie over Deinum 376
Extra informatie over Marssum 422
Extra informatie over Dronrijp 1125
Extra informatie over Menaldum 957
Extra informatie over Engelum 143
Extra informatie over Beetgum 297
Extra informatie over Beetgumermolen 343
Extra informatie over Stiens 2693
Extra informatie over Finkum 59
Extra informatie over Britsum 376
Extra informatie over Cornjum 171
Extra informatie over Jelsum 109
Extra informatie over Giekerk 816
Extra informatie over Oenkerk 650
Extra informatie over Oudkerk 259
Extra informatie over Lekkum 166
Extra informatie over Miedum 0
Extra informatie over Snakkerburen 72
Extra informatie over Goutum 977
Extra informatie over Teerns 9
Extra informatie over Hempens 99
Extra informatie over Swichum 15
Extra informatie over Wirdum 443
Extra informatie over Wijtgaard 238
Extra informatie over Wijns 93
Extra informatie over Tietjerk 505
Extra informatie over Rijperkerk 266
Extra informatie over Suawoude 203
  Totaal aantal adressen: 1564

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Leeuwarden

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding leeuwarden
 2. Verspreiding leeuwarden op zaterdag t/m dinsdag
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding leeuwarden, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties