Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 27,25 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 25,00 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 22,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 21,75 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Leeuwarden

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Leeuwarden

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Huins 41
Extra informatie over Lions 8
Extra informatie over Baard 81
Extra informatie over Leeuwarden 2070
Extra informatie over Leeuwarden 1304
Extra informatie over Leeuwarden 230
Extra informatie over Leeuwarden 2149
Extra informatie over Leeuwarden 1284
Extra informatie over Leeuwarden 814
Extra informatie over Leeuwarden 2537
Extra informatie over Leeuwarden 267
Extra informatie over Leeuwarden 3528
Extra informatie over Leeuwarden 1471
Extra informatie over Leeuwarden 1318
Extra informatie over Leeuwarden 1253
Extra informatie over Leeuwarden 2089
Extra informatie over Leeuwarden 1989
Extra informatie over Leeuwarden 186
Extra informatie over Leeuwarden 1630
Extra informatie over Leeuwarden 2754
Extra informatie over Leeuwarden 1677
Extra informatie over Leeuwarden 668
Extra informatie over Leeuwarden 2526
Extra informatie over Leeuwarden 222
Extra informatie over Leeuwarden 244
Extra informatie over Leeuwarden 1722
Extra informatie over Leeuwarden 544
Extra informatie over Wartena 338
Extra informatie over Warstiens 12
Extra informatie over Warga 719
Extra informatie over Aegum 0
Extra informatie over Idaard 35
Extra informatie over Roordahuizum 419
Extra informatie over Mantgum 428
Extra informatie over Jorwerd 100
Extra informatie over Weidum 254
Extra informatie over Beers Fr. 50
Extra informatie over Jellum 59
Extra informatie over Hijlaard 123
Extra informatie over Boksum 146
Extra informatie over Blessum 25
Extra informatie over Deinum 389
Extra informatie over Marssum 443
Extra informatie over Dronrijp 1202
Extra informatie over Menaldum 982
Extra informatie over Engelum 157
Extra informatie over Beetgum 299
Extra informatie over Beetgumermolen 337
Extra informatie over Stiens 2948
Extra informatie over Finkum 61
Extra informatie over Britsum 370
Extra informatie over Cornjum 164
Extra informatie over Jelsum 132
Extra informatie over Giekerk 788
Extra informatie over Oenkerk 626
Extra informatie over Oudkerk 269
Extra informatie over Lekkum 181
Extra informatie over Miedum 0
Extra informatie over Snakkerburen 80
Extra informatie over Goutum 1055
Extra informatie over Teerns 9
Extra informatie over Hempens 89
Extra informatie over Swichum 15
Extra informatie over Wirdum 358
Extra informatie over Wijtgaard 251
Extra informatie over Wijns 0
Extra informatie over Tietjerk 613
Extra informatie over Rijperkerk 250
Extra informatie over Suawoude 221
  Totaal aantal adressen: 2070

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Leeuwarden

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding leeuwarden
 2. Verspreiding leeuwarden op zaterdag/zondag (met uitwijk naar maandag)
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding leeuwarden, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties