Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 28,95 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 26,95 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 24,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 22,95 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Leeuwarden

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Leeuwarden

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Huins 41
Extra informatie over Lions 8
Extra informatie over Baard 82
Extra informatie over Leeuwarden 2278
Extra informatie over Leeuwarden 1325
Extra informatie over Leeuwarden 223
Extra informatie over Leeuwarden 2102
Extra informatie over Leeuwarden 1255
Extra informatie over Leeuwarden 797
Extra informatie over Leeuwarden 2485
Extra informatie over Leeuwarden 261
Extra informatie over Leeuwarden 3426
Extra informatie over Leeuwarden 1443
Extra informatie over Leeuwarden 1289
Extra informatie over Leeuwarden 1227
Extra informatie over Leeuwarden 2044
Extra informatie over Leeuwarden 1947
Extra informatie over Leeuwarden 191
Extra informatie over Leeuwarden 1596
Extra informatie over Leeuwarden 2694
Extra informatie over Leeuwarden 1760
Extra informatie over Leeuwarden 653
Extra informatie over Leeuwarden 2473
Extra informatie over Leeuwarden 215
Extra informatie over Leeuwarden 237
Extra informatie over Leeuwarden 1685
Extra informatie over Leeuwarden 549
Extra informatie over Wartena 331
Extra informatie over Warstiens 12
Extra informatie over Warga 733
Extra informatie over Aegum 0
Extra informatie over Idaard 35
Extra informatie over Roordahuizum 412
Extra informatie over Mantgum 421
Extra informatie over Jorwerd 100
Extra informatie over Weidum 247
Extra informatie over Beers Fr. 50
Extra informatie over Jellum 59
Extra informatie over Hijlaard 124
Extra informatie over Boksum 145
Extra informatie over Blessum 25
Extra informatie over Deinum 396
Extra informatie over Marssum 436
Extra informatie over Dronrijp 1181
Extra informatie over Menaldum 961
Extra informatie over Engelum 155
Extra informatie over Beetgum 292
Extra informatie over Beetgumermolen 329
Extra informatie over Stiens 2910
Extra informatie over Finkum 61
Extra informatie over Britsum 363
Extra informatie over Cornjum 161
Extra informatie over Jelsum 132
Extra informatie over Giekerk 771
Extra informatie over Oenkerk 613
Extra informatie over Oudkerk 262
Extra informatie over Lekkum 175
Extra informatie over Miedum 0
Extra informatie over Snakkerburen 80
Extra informatie over Goutum 1034
Extra informatie over Teerns 9
Extra informatie over Hempens 100
Extra informatie over Swichum 15
Extra informatie over Wirdum 352
Extra informatie over Wijtgaard 247
Extra informatie over Wijns 0
Extra informatie over Tietjerk 602
Extra informatie over Rijperkerk 248
Extra informatie over Suawoude 214
  Totaal aantal adressen: 2278

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Leeuwarden

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding leeuwarden
 2. Verspreiding leeuwarden op zaterdag/zondag (met uitwijk naar maandag)
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding leeuwarden, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties