Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 27,25 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 25,00 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 22,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 21,75 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Leeuwarden

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Leeuwarden

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Huins 41
Extra informatie over Lions 8
Extra informatie over Baard 82
Extra informatie over Leeuwarden 2287
Extra informatie over Leeuwarden 1333
Extra informatie over Leeuwarden 225
Extra informatie over Leeuwarden 2115
Extra informatie over Leeuwarden 1263
Extra informatie over Leeuwarden 802
Extra informatie over Leeuwarden 2499
Extra informatie over Leeuwarden 263
Extra informatie over Leeuwarden 3424
Extra informatie over Leeuwarden 1452
Extra informatie over Leeuwarden 1297
Extra informatie over Leeuwarden 1234
Extra informatie over Leeuwarden 2057
Extra informatie over Leeuwarden 1958
Extra informatie over Leeuwarden 189
Extra informatie over Leeuwarden 1605
Extra informatie over Leeuwarden 2711
Extra informatie over Leeuwarden 1771
Extra informatie over Leeuwarden 657
Extra informatie over Leeuwarden 2488
Extra informatie over Leeuwarden 217
Extra informatie over Leeuwarden 239
Extra informatie over Leeuwarden 1696
Extra informatie over Leeuwarden 545
Extra informatie over Wartena 333
Extra informatie over Warstiens 12
Extra informatie over Warga 726
Extra informatie over Aegum 0
Extra informatie over Idaard 35
Extra informatie over Roordahuizum 414
Extra informatie over Mantgum 422
Extra informatie over Jorwerd 100
Extra informatie over Weidum 249
Extra informatie over Beers Fr. 50
Extra informatie over Jellum 59
Extra informatie over Hijlaard 123
Extra informatie over Boksum 145
Extra informatie over Blessum 25
Extra informatie over Deinum 396
Extra informatie over Marssum 437
Extra informatie over Dronrijp 1186
Extra informatie over Menaldum 977
Extra informatie over Engelum 156
Extra informatie over Beetgum 294
Extra informatie over Beetgumermolen 331
Extra informatie over Stiens 2925
Extra informatie over Finkum 61
Extra informatie over Britsum 365
Extra informatie over Cornjum 162
Extra informatie over Jelsum 132
Extra informatie over Giekerk 776
Extra informatie over Oenkerk 616
Extra informatie over Oudkerk 264
Extra informatie over Lekkum 176
Extra informatie over Miedum 0
Extra informatie over Snakkerburen 80
Extra informatie over Goutum 1040
Extra informatie over Teerns 9
Extra informatie over Hempens 100
Extra informatie over Swichum 15
Extra informatie over Wirdum 353
Extra informatie over Wijtgaard 249
Extra informatie over Wijns 0
Extra informatie over Tietjerk 605
Extra informatie over Rijperkerk 249
Extra informatie over Suawoude 216
  Totaal aantal adressen: 2287

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Leeuwarden

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding leeuwarden
 2. Verspreiding leeuwarden op zaterdag/zondag (met uitwijk naar maandag)
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding leeuwarden, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties