Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 28,95 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 26,95 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 24,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 22,95 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Nijemirdum

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Nijemirdum

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Tjerkgaast 101
Extra informatie over Boornzwaag 22
Extra informatie over Ypecolsga 0
Extra informatie over Sloten 303
Extra informatie over Balk 1789
Extra informatie over Wijckel 222
Extra informatie over Ruigahuizen 47
Extra informatie over Sondel 143
Extra informatie over Nijemirdum 199
Extra informatie over Oudemirdum 421
Extra informatie over Harich 130
Extra informatie over Rijs 83
Extra informatie over Mirns 48
Extra informatie over Bakhuizen 407
Extra informatie over Elahuizen 129
Extra informatie over Oudega (Gaasterlan-Sleat) 98
Extra informatie over Hemelum 188
Extra informatie over Oudega (Wymbritseradiel) 229
Extra informatie over Rien 50
Extra informatie over Kolderwolde 21
  Totaal aantal adressen: 199

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Nijemirdum

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding nijemirdum
 2. Verspreiding nijemirdum op zaterdag/zondag (met uitwijk naar maandag)
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding nijemirdum, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties