Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 27,25 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 25,00 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 22,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 21,75 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Sijbrandahuis

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Sijbrandahuis

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Giekerk 776
Extra informatie over Oenkerk 616
Extra informatie over Molenend 251
Extra informatie over Oudkerk 264
Extra informatie over Roodkerk 72
Extra informatie over Dokkum 3815
Extra informatie over Dokkum 412
Extra informatie over Dokkum 905
Extra informatie over Damwoude 2155
Extra informatie over Rinsumageest 381
Extra informatie over Sijbrandahuis 18
Extra informatie over Janum 0
Extra informatie over Broeksterwoude 433
Extra informatie over Valom De 94
Extra informatie over Birdaard 215
Extra informatie over Wouterswoude 345
Extra informatie over Driesum 290
Extra informatie over Aalzum 26
Extra informatie over Wetzens 20
Extra informatie over Metslawier 282
Extra informatie over Jouswier 16
Extra informatie over Oostrum 77
Extra informatie over Ee 339
Extra informatie over Morra 101
Extra informatie over Oosternijkerk 306
Extra informatie over Niawier 140
Extra informatie over Wierum 174
Extra informatie over Hantumhuizen 93
Extra informatie over Ternaard 469
Extra informatie over Hantumeruitburen 25
Extra informatie over Hantum 165
Extra informatie over Hiaure 25
Extra informatie over Holwerd 635
Extra informatie over Waaxens 20
Extra informatie over Brantgum 92
Extra informatie over Foudgum 26
Extra informatie over Raard 79
Extra informatie over Bornwird 40
Extra informatie over Blija 337
Extra informatie over Hogebeintum 43
Extra informatie over Genum 39
Extra informatie over Reitsum 33
Extra informatie over Lichtaard 25
Extra informatie over Jislum 18
Extra informatie over Wanswerd 90
Extra informatie over Veenwouden 1271
Extra informatie over Zwaagwesteinde 2106
Extra informatie over Twijzelerheide 710
Extra informatie over Westergeest 203
Extra informatie over Triemen 120
Extra informatie over Kollumerzwaag 1151
Extra informatie over Birdaard 257
  Totaal aantal adressen: 18

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Sijbrandahuis

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding sijbrandahuis
 2. Verspreiding sijbrandahuis op zaterdag/zondag (met uitwijk naar maandag)
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding sijbrandahuis, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties