Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 28,95 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 26,95 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 24,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 22,95 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Veenwouden

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Veenwouden

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Giekerk 771
Extra informatie over Oenkerk 613
Extra informatie over Molenend 248
Extra informatie over Oudkerk 262
Extra informatie over Roodkerk 71
Extra informatie over Damwoude 2144
Extra informatie over Rinsumageest 380
Extra informatie over Sijbrandahuis 18
Extra informatie over Broeksterwoude 431
Extra informatie over Valom De 95
Extra informatie over Wouterswoude 343
Extra informatie over Driesum 288
Extra informatie over Tike de 128
Extra informatie over Siegerswoude 256
Extra informatie over Bergum 3667
Extra informatie over Hardegerijp 1925
Extra informatie over Tietjerk 602
Extra informatie over Rijperkerk 248
Extra informatie over Noordbergum 861
Extra informatie over Eestrum 368
Extra informatie over Oostermeer 553
Extra informatie over Suameer 506
Extra informatie over Garijp 644
Extra informatie over Suawoude 214
Extra informatie over Veenwouden 1264
Extra informatie over Zwaagwesteinde 2092
Extra informatie over Twijzel 417
Extra informatie over Twijzelerheide 707
Extra informatie over Kootstertille 836
Extra informatie over Drogeham 634
Extra informatie over Oudwoude 276
Extra informatie over Westergeest 201
Extra informatie over Triemen 120
Extra informatie over Veenklooster 41
Extra informatie over Kollumerzwaag 1143
Extra informatie over Zwagerbosch 234
  Totaal aantal adressen: 1264

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Veenwouden

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding veenwouden
 2. Verspreiding veenwouden op zaterdag/zondag (met uitwijk naar maandag)
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding veenwouden, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties