Reclameverspreiding selecteren

Prijzen van de reclameverspreidingen

 • Vanaf 10.000 adressen
 • v.a. € 27,25 per 1000
 • Vanaf 50.000 adressen
 • v.a. € 25,00 per 1000
 • Vanaf 100.000 adressen
 • v.a. € 22,95 per 1000
 • Vanaf 1.000.000 adressen
 • v.a. € 21,75 per 1000
 • Vanaf 1.500.000 adressen
 • op aanvraag

* Minimale afname: 10.000 stuks
* Wij werken uitsluitend met netto aantallen (Excl. ja-nee / nee-nee stickers)
* Prijzen gelden voor drukwerk tot 20 gram per stuk, daarboven volgt gewichtstoeslag

Reclame verspreiding Zweins

Stap 2: Verspreidingsgebieden regio Zweins

Postcode Plaats Aantal huisadressen
Extra informatie over Wommels 822
Extra informatie over Kubaard 80
Extra informatie over Edens 19
Extra informatie over Franeker 2738
Extra informatie over Franeker 2226
Extra informatie over Tzum 408
Extra informatie over Hitzum 103
Extra informatie over Achlum 245
Extra informatie over Herbaijum 118
Extra informatie over Dongjum 156
Extra informatie over Boer 18
Extra informatie over Ried 195
Extra informatie over Peins 109
Extra informatie over Schalsum 48
Extra informatie over Zweins 48
Extra informatie over Schingen 41
Extra informatie over Lollum 135
Extra informatie over Winsum 401
Extra informatie over Huins 41
Extra informatie over Lions 8
Extra informatie over Baard 82
Extra informatie over Oosterlittens 165
Extra informatie over Baijum 45
Extra informatie over Welsrijp 152
Extra informatie over Spannum 116
Extra informatie over Hennaard 20
Extra informatie over Tzummarum 497
Extra informatie over Firdgum 30
Extra informatie over Sexbierum 626
Extra informatie over Pietersbierum 51
Extra informatie over Wijnaldum 174
Extra informatie over Jorwerd 100
Extra informatie over Hijlaard 123
Extra informatie over Boksum 145
Extra informatie over Blessum 25
Extra informatie over Deinum 396
Extra informatie over Marssum 437
Extra informatie over Dronrijp 1186
Extra informatie over Menaldum 977
Extra informatie over Slappeterp 30
Extra informatie over Engelum 156
Extra informatie over Berlikum 964
Extra informatie over Wier 82
Extra informatie over Beetgum 294
Extra informatie over Beetgumermolen 331
Extra informatie over Minnertsga 697
Extra informatie over Westhoek 130
Extra informatie over St. Jacobiparochie 525
Extra informatie over Geelbroek 3
  Totaal aantal adressen: 48

Stap 3: Opties

U heeft minimaal 10.000 adressen nodig voor een verspreiding te starten
Product pagina

Reclame verspreiding

Aandachtspunten

Verspreid regio

Reclame verspreiding Zweins

Reclame verspreiding

Voorwaarden

 1. Huis aan huis verspreiding zweins
 2. Verspreiding zweins op zaterdag/zondag (met uitwijk naar maandag)
 3. Folder valt samen met ander reclamemateriaal op de mat
 4. Ongesealde en/of gesealde verspreiding zweins, afhankelijk van het verspreidgebied
 5. Aanlevering van drukwerk dient uiterlijk op vrijdag één hele week voorafgaand aan de verspreiding te gebeuren.
 6. Aanlevering gebeurt in Cuijk (evt. elders op aanvraag)
 7. Verspreiding is mensenwerk. We hanteren daardoor een verspreidingsgarantie van 96%
 8. Verspreiding geschiedt op basis van onze algemene voorwaarden
 9. Aanlevering van drukwerk dient te geschieden volgens onze aanleverspecificaties